מוצרי המגזר הפרטי ומוצרי המגזר התעשייתי

לא רבים מודעים לכך שמעבר למגזר הפרטי, בו ישנם צרכנים פרטיים, שזקוקים לפריטים כאלה ואחרים לצרכים אישיים שלהם, קיים גם מגזר תעשייתי או עסקי, אשר נזקק לשירותים לצרכים התעשייתיים שלו. לעיתים מדובר במאוורר ביתי שצרכן פרטי ירכוש לקראת הקיץ לעומת מאוורר תעשייתי שירכש על ידי מי שמחזיק במפעל או בשטח חקלאי בו הוא זקוק לאיוורור עבור המצרכים שהוא מייצר בו ולעיתים, יזדקק המגזר התעשייתי לבנייה של פריטים מאסיבים יותר מאשר נדרש להם הצרכן הפרטי, משום השחיקה הגדולה שלא ניכרת בשימוש הפרטי לעומת זה התעשייתי. ישנם מוצרים שבדרך כלל אינם נצרכים על ידי אנשים פרטיים, כמו משאבות על סוגיהן השונים, קורות, חלקי חילוף מיוחדים אבל קיימות נקודות השקה שיכולות להביא לפיתוחים מעניינים.                                                                                                            [המשך קריאה…]