תרפיה בבעלי חיים היא שיטת טיפול חדשנית לכאורה, אך מקורותיה שאובים עוד מימד קדם. הערך המוסף השאוב מיחסי הגומלין שבין אדם לחיה ידוע עוד מקדמת דנא, שכן עוד משחר הימים נוצרו יחסים בין האדם לטבע שסביבו ובעיקר עם בעלי החיים, אלא שהיום הצליחו למקצע ולנתב את היחסים הללו גם לטובת הליך טיפולי מוגדר ומובנה.

התרפיה מתבצעת בנקודת המפגש ועל בסיס קשר מתמשך שבין אדם לחיה, כאשר זו מתבצעת עם בעלי חיים מסוגים שונים והיא נערכת בסביבות טיפוליות שונות, לרבות ביתו של המטופל. [המשך קריאה…]