לימודי מדעי המדינה כאמצעי מקדם במגוון תחומים

מדינה היא ארגון גדול, מורכב ומסובך. אם ניהול ארגון בסדר גודל של חברה או מוסד הוא מורכב, על אחת כמה וכמה ארגון בסדר גודל כזה. אמנם ניהול מדינה מתחלק לארגונים ומוסדות שונים אשר מתנהלים בנפרד אך עדיין המדינה מהווה ארגון גג אשר יש לדעת כיצד לנהל ולנווט אותו. בשל המורכבות הרבה והידע הרב הנדרש להובלת המדינה בדרך בטוחה ככל האפשר, מדעי המדינה הוא תחום בפני עצמו בתוך התחום הרחב של מדעי החברה.                                                                                         

התנהלות נכונה בתוך ארגונים

המדינה, כאמור, מורכבת ומתנהלת באמצעות ארגונים ומוסדות השייכים למגזר הציבורי כמו משרדי הממשלה השונים, הרשויות המקומיות, החברות הממשלתיות ועוד. במיוחד במוסדות ציבוריים המתנהלים מכספי המדינה ישנה חשיבות רבה לביקורת פנימית תוך מוסדית שתעשה לעיתים מזומנות. לאורך כל השנים אך במיוחד לאחרונה נחשפים מקרים של טובות הנאה, שוחד או הונאה במוסדות ציבוריים. ביקורת מתמדת יכולה להיות אמצעי הרתעה ולמנוע מקרים כאלה. במסגרת לימודי ביקורת פנים לומד הסטודנט מהם הנושאים הדורשים בדיקה בארגון וכיצד יש לגשת אליהם. לימודי ביקורת פנים מכשירים נציבי תלונות ציבור, חברי ועדות משמעת בארגונים ועוסקים בעיקר בתחום קיום החוקים, הנהלים והתקנות של הארגון. המבקר צריך לשלוט במגוון תחומים כמו כלכלה, משפטים, מערכות מידע וזאת בכדי להיות מעורה ולהצליח לערוך ביקורות בצורה נכונה ויעילה.

על הקשר ההדוק שבין כלכלה ופוליטיקה

פוליטיקה וכלכלה נראות על פניו כשני תחומים שונים אשר אינם קשורים זה לזה. לימודי הכלכלה או לחילופין לימודי מדעי המדינה מראים עד כמה הם קשורים קשר הדוק. המונח כלכלה פוליטית מראה כי מאחורי מהלכים הנראים כלכלים גרידא ישנה תמיד גם חשיבה פוליטית. המשקיעים בבורסה יודעים איזו השפעה ישנה לתהליך או החלטה בתחום המדיני על עלייתה או ירידתה של מניה. הדבר נובע מהעובדה שגם הכלכלה וגם הפוליטיקה מנוהלים בידי אותו גורם- בני אדם. העובדה שאנחנו יצורים אנושיים יוצרת את הקשר בין הכלכלה והפוליטיקה. כלכלה פוליטית באה למשל לידי ביטוי בחרם כלכלי שנעשה על מדינה בעקבות מהלך פוליטי שלה. גם אנחנו סובלים מחרם של מדינות מסויימות על מוצרים המיוצרים בשטחים. יתרה מזאת, ישנם גם גורמים בתוך המדינה המחרימים מוצרים אלה. תחום מדעי המדינה מקדיש חלק ניכר לקשר שבין מצב כלכלי לעמדה מדינית.

שליחת תגובה

*